POLÍTICA DE PRIVACITAT

ÚS I TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

 

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCION DE DADES

Responsable del Tractament: FARMACIA MARIA LUISA MOLINA MOYA
Finalitat: Gestió i resolució de la seva consulta, contactar-per a informació sobre els nostres serveis i si accepta, realitzar accions de màrqueting, enviar-li comunicacions comercials, avisar sobre esdeveniments, promocions, ofertes i activitats relacionades amb el nostre sector d'activitat. Recepció de currículum vitae a través dels canals habilitats.

Legitimació: El seu propi consentiment.
Conservació: Les seves dades personals es conservaran durant el temps necessari per complir amb les finalitats per a les quals van ser recollides i mentre no sol·liciti el dret de supressió.
Destinataris: No tenim previst cedir les seves dades a tercers, excepte per obligació legal.
Drets: Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat i oposició o revocació de l'consentiment atorgat remetent la seva sol·licitud a l'email: farmaciamolinaalginet@gmail.com
Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en el text que segueix a continuació.

Estic d'acord amb la Política de Privacitat
Accepto rebre informació comercial


POLÍTICA DE PRIVACITAT

Dades del Responsable
En compliment del que disposa el Reglament General de Protecció de Dades (EU) 2016/679 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels drets digitals (en endavant "LOPDGDD") , i Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, i restant normativa d'aplicació, l'informem que el responsable de les dades personals tractades en el Lloc Web www.farmaciamolinamoya.es és :

Raó social: FARMACIA MARIA LUISA MOLINA MOYA (En L'Empresa),
Direcció: AVDA. 9 D'OCTUBRE 4, 46230, ALGINET, VALÈNCIA
C.I.F: 24391834N
Telèfon: +34 961750298
Correu electrònic: farmaciamolinaalginet@gmail.com
Responsable de protecció de Dades: _______________________________

En l'Empresa ens comprometem a conservar la informació que ens faciliti en la més estricta confidencialitat evitant accessos no autoritzats, manipulació d'informació, la pèrdua, destrucció o robatori d'informació. Per a això, aplicarem les mesures de seguretat que estableix la normativa d'aplicació i totes aquelles que els nostres recursos i la tecnologia moderna ens permeti. Tingueu en compte que, en molts casos, és indispensable que faciliti la informació que li demanem per poder gaudir dels beneficis de la nostra web.

 

Objecte
La present Política de Privacitat té per objecte informar sobre com tractem les seves Dades Personals. Si vostè no està d'acord amb els termes continguts en aquesta Política i no accepta els mateixos en el seu procés de registre, no podrà seguir endavant amb l'ús i accés a la web. Si té alguna consulta respecte a l'contingut pot contactar-nos al correu electrònic indicat a l'encapçalament.


Àmbit d'aplicació
La present Política s'aplica a tots els Usuaris que utilitzin els serveis de la nostra pàgina web, amb independència de el lloc i el moment en què operin.


Dades que sol·licitem als nostres Usuaris
Al lloc web podríem demanar-li informació bàsica a través del nostre formulari de contacte, com pot ser el seu nom complet, adreça, telèfon, deixant un espai perquè ens remeti la seva consulta, sol·licitud queixa o suggeriment amb text lliure. Podríem a més tractar dades obtingudes a través de les cookies, el que podrà consultar amb més detall a la nostra Política de Galetes.


Finalitat del tractament
Les finalitats amb les que li demanem o demanem automàticament la informació són les següents:
a. Gestionar adequadament la pàgina web i vetllar per la seguretat dels nostres usuaris.
b. Facilitar la navegació i orientar-la a les seves preferències, d'acord amb la política de cookies.
c. Comprovar en determinats casos la veracitat de les seves informacions.
d. Contestar les seves consultes, sol·licituds o peticions. Gestionar el servei sol·licitat atenent la seva sol·licitud o consulta i tramitant la seva petició.
e. Donar-li d'alta a l'com a usuari a la pàgina web.
f. La recepció, si escau, de currículum vitae per part de demandants d'ocupació interessats a través dels
canals habilitats.
g. Realitzar accions de màrqueting, enviar missatges promocionals, en funció de les seves preferències de comunicació, avisar sobre esdeveniments, ofertes i activitats que li puguin interessar.


legitimació
a. El consentiment inequívoc de l'interessat per al tractament de les seves dades personals d'acord amb les finalitats abans descrites.
b. El consentiment exprés de l'usuari per a l'enviament d'informació comercial, a l'marcar la casella habilitada a aquest efecte, per tal de rebre comunicacions i avisos sobre esdeveniments, ofertes, promocions i activitats que puguin ser del seu interès.


Conservació de les Dades
Les dades personals es conservaran durant el període de temps necessari per complir amb les finalitats per a les quals es van demanar, i, en tot cas, durant els terminis legalment establerts.

 

Subcontractació
L'Usuari autoritza expressament a l'empresa a contractar servei total o parcialment amb tercers la intervenció consideri oportuna per al bon desenvolupament dels serveis. En aquest cas, l'empresa s'obliga a subscriure amb el tercer subcontractat un contracte en el qual s'estipulen les obligacions que aquest ha de complir en relació a la protecció de dades personals, especialment se li exigirà el compliment de les mateixes obligacions de protecció de dades a les quals s'ha compromès l'empresa amb els seus Usuaris, així com garanties suficients d'aplicació de mesures tècniques i organitzatives apropiades de manera que el tractament sigui conforme a les normatives aplicables.

L'Empresa serà diligent en la selecció de proveïdors mitjançant l'aplicació de mecanismes de verificació de compliment normatiu, amb l'objectiu de minimitzar a el màxim qualsevol risc que pugui afectar la seguretat de la informació a la qual el tercer pugui accedir.

a. Dret d'accés:
El dret d'accés permet a l'usuari conèixer i obtenir gratuïtament informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament. Podrà sol·licitar-nos que li indiquem la informació que conservem sobre vostè.
b. Dret de rectificació:
Aquest dret es caracteritza perquè permet corregir errors, modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes i garantir la certesa de la informació objecte de tractament.
Vostè haurà de informar-nos sobre qualsevol canvi en les seves dades i serà responsable d'actualitzar la seva informació.
c. Dret de cancel·lació / supressió / oblit:
El dret de supressió permet que se suprimeixin les dades que siguin inadequades o excessives sense perjudici de l'deure de bloqueig, recollit a la LOPDGDD.
d. Dret d'oposició:
El dret d'oposició és el dret de l'Usuari a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi en el mateix per a determinades finalitats. Podrà oposar-se a el tractament de les seves dades indicant les finalitats concretes objecte d'oposició.
e. Dret de Portabilitat:
El dret a la portabilitat li permetrà sol·licitar-nos una còpia en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica de les seves dades personals.
f. Dret de Limitació de l'Tractament:
A l'exercir aquest dret, les seves dades només podran ser tractats, amb excepció de la seva conservació, per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.
g. Dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control:
Podrà presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) quan consideri que no s'ha atès convenientment l'exercici dels seus drets.
De la mateixa manera tindrà dret a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, inclosa l'elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics en ell o li afecti significativament de manera similar. L'Usuari tindrà dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment.

10. Mesures de seguretat
En el tractament de la seva informació personal apliquem mesures de seguretat adequades segons el tipus de dades i els avenços de la tècnica, els nostres mitjans físics i legals. El nostre objectiu és evitar l'accés de tercers no autoritzats, el robatori, la pèrdua o divulgació de la seva informació. No obstant això, Internet no és un entorn totalment segur, de manera que encara que apliquem totes les mesures de seguretat possibles, el risc d'incidència respecte a la informació mai desapareixerà totalment, per aquest motiu li demanem que si detecta alguna incidència o té indicis que la seva informació pot estar en risc, poseu-vos en contacte amb nosaltres perquè puguem investigar el fet i oferir-li solucions.

11. Modificacions en la Política de Privacitat
L'Empresa podria en el futur modificar la present Política de Privacitat. En cas de modificació, a més de publicar-se la versió actualitzada, l'informarem sobre aquesta modificació amb una finestra a la web. Vostè haurà de llegir aquestes modificacions abans de continuar utilitzant la web.

12. Llei aplicable i jurisdicció
La present Política, així com l'ús del Lloc Web, es regiran per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia serà resolta davant els jutjats corresponents a el domicili de l'usuari.

En el cas que qualsevol estipulació resultés inexigible o nul en virtut de la legislació aplicable o com a conseqüència d'una resolució judicial o administrativa, aquesta inexigibilitat o nul·litat no farà que la present Política resulti inexigibles o nul·les en el seu conjunt. En aquests casos, L'Empresa, procedirà a la modificació o substitució d'aquesta
estipulació per una altra que sigui vàlida i exigible i que, en la mesura del possible, aconsegueixi l'objectiu i pretensió reflectits en la estipulació original.